Organisatiecoaching

In een organisatiesysteem zijn, vergelijkbaar met een familiesysteem, bepaalde wetmatigheden waar te nemen. Zo heeft ieder en alles een eigen plek, recht op die plek en moet er een bepaalde balans van geven en nemen zijn.

Als deze wetten ergens worden geneerd, ontstaat, vaak op een andere plek in het systeem, onrust. Dat uit zich in problemen als weerstand tegen nieuwe plannen, ongewoon hoge werkdruk of ziekteverzuim.

Aanpakken van deze problemen is eigenlijk symptoombestrijding en heeft meestal een kortdurend effect. Effectiever is de symptomen te volgen als richtingaanwijzers naar een dieperliggende oorzaak.

“Cultuurontwikkeling”

In mijn begeleiding ga ik met jou of jullie als cultuurdrager(s) op zoek naar die onderstroom, om zo te ontdekken wat nodig is om de orde te herstellen zodat de organisatie weer kan floreren.

  • hallo
  • dag

LInk naar:Over Vivien
LInk naar:Contact

Uit de praktijk

Eerder trok hij als CEO diverse bedrijven uit het slop. En ook nu is hij gevraagd het tij in de organisatie te keren. Maar hij blijft hier aanlopen tegen weerstand. Frustrerend! Aan wat uit het verleden zijn die mensen zo trouw, peins ik.

Hij gaat ermee akkoord vanuit dit nieuwe perspectief met een organisatieopstelling op onderzoek te gaan. Zichtbaar wordt hoe bestuurders en aandeelhouders vanuit macht en geldzucht te werk gingen. En de medewerkers met hart voor de zaak boden weerstand. In verschillende stappen wordt de orde hersteld en mensen eer aangedaan.

“Juist stilstaan en luisteren brengt mensen in beweging.”

Na afloop doen we een rondje. Hij is geïntrigeerd door wat zich aandiende. En hij is blij dat hij nu snapt dat juist stilstaan en luisteren mensen in beweging brengt. Direct begint hij de inzichten te vertalen in een stappenplan.

De manager die met hem meekwam, zit er stilletjes bij. Hoe was het voor jou, vraag ik. Hij haalt wat ongemakkelijk zijn schouders op en schiet dan vol. Het raakt de CEO ook en hij probeert de man snel op te monteren. Gelukkig hebben we samen goed voorbereid: als ik nee schud, stopt hij.

Dan vertelt de manager over hoe hij als oudgediende ook leed onder de geschiedenis. En dat hij niet houdt van klagen maar doorduwde. We leunen achterover, ieder herkent het, op een manier. Het leren is begonnen.

Wat andere organisaties over mij zeggen:

© Copyright - Via Vida