Privacybeleid

Algemeen

ViaVida, gevestigd aan Govert Flincklaan 34, 1181 XB Amstelveen,, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Vivien Broekman is de functionaris gegevensbescherming van ViaVida. en te bereiken via bovenstaand mailadres.

Gegevens die wij verwerken

ViaVida verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of wij dit wettelijk verplicht zijn, en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel verwerken wij de gegevens

ViaVida verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen;
 • Verzenden van nieuwsbrieven;
 • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren of te verrichten;

Geautomatiseerde besluitvorming

ViaVida neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ViaVida) tussen zit. ViaVida gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen: MacOS (Apple), Windows (microsoft), MS Office, Online software internet bankieren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ViaVida bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn drie jaar na einde project voor de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Delen van persoonsgegevens met derden

ViaVida verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ViaVida blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ViaVida gebruikt functionele, analytische en marketing cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van deze website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Cookievoorkeuren beheren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ViaVida en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar vivien@viavida.nl. Om er zeker van te zijn dat uw verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. ViaVida wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

ViaVida neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Vivien Broekman via vivien@viavida.nl.

2005-2013 Phoenix Opleidingen NLP-TA:

 • Post-HBO Het helende verhaal met NLP Master Practitioner
 • Masterclass “Bewegingen van de ziel, de toegewijde reis en het ambacht.”
 • Post-HBO Professionele Begeleiding van Organisaties (PBO)
 • Post-HBO Vervolgopleiding Systemisch Werken
 • Post-HBO Professionele Communicatie met NLP Practitioner (3 jaar)
 • Rouw- en rouwverwerking
 • Systemisch werk
 • Grenzen en trauma’s
 • Leiderschap en contracten
 • Leiderschap en het systeem
 • 2005-2014 Individuele coaching bedrijfsvoering en sales, Rezelman Results
 • 2002-2005 Extra-communicatieve vaardigheden, Margriet van Bentem
 • 2003 Creatieregie, Robert Coppenhagen, KernKonsult
 • 2001 Kernkwadranten, KernKonsult
 • 1998 Post-HBO Het coachen van presentaties, Fontys Hogeschool
 • 1998 Presentatievaardigheden, Haags Cultureel Trefpunt
 • 1993 Post-HBO Theater/logopedie presentatiecoaching Hogeschool Rotterdam e.o.
 • 1988 RET-methode, JMW
 • 1989 – 1993 Logopedie/akoepedie, Hogeschool van Amsterdam
 • 1988 – 1989 Medisch secretaresse, Schoevers
 • 1986 – 1988 Klassiek gitaar-opleiding, Sweelinck Conservatorium
 • 1985 – 1987 Semitische talen, Universiteit van Amsterdam
 • 1979 – 1985 Gymnasium, Rotterdams Montessori Lyceum

Theater, stem en muziek

 • 2018 – heden zangprojecten klassiek, Hans Veldman
 • 2017 – Oriënteren op regisseren, Remko Weijer, HKU
 • 2014 – heden Zangles Maria Alves
 • 2010 Drummen, Jaap Koning
 • 2009 Acteren, Suzanne van der Moore
 • 2006-2009 Stembevrijding Jan Kortie
 • 1999 Acteren, Lucas Borkel
 • 1989-1993 Kleinkunst, Selma Suzanna
 • 1990-1992 Saxofoon, Paul Stocker
 • 1984-2000 Zang Jan Heye, Antonia Holthuizen
 • 1984-1986 Klassiek gitaarJan Spruyt
 • 1979–1984 Klassiek gitaar, Jacques Gramberg
 • 1977-1981 Acteren, Ria Geerlings, Theo van der Ham